Úvodní stránka


Fond ohrožených dětí je zapsaný spolek na pomoc týraným, opuštěným, zneužívaným a zanedbávaným dětem.


Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je nabídnout dětem místo ústavní výchovy přechodnou rodinnou péči na dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena trvalá náhradní rodinná péče (osvojení, pěstounská péče, svěření do výchovy třetí osoby).

Klokánky mohou přijímat děti na základě žádosti rodičů, soudního rozhodnutí (předběžné opatření nebo rozsudek), žádosti OSPOD i na základě žádosti samotného dítěte či osoby, která malé dítě nalezne opuštěné nebo v jiné krizové situaci. 

Klokánky fungují v České republice od roku 2000. 

Více informací o Fondu ohrožených dětí a Klokáncích najdete na webové stránce http://www.fod.cz/

 

poděkování

Děkujeme všem, kteří jste nás podpořili v akci pořádanou TESCEM: RADOST ZMĚNIT NĚČÍ PŘÍBĚH. 

Všichni, kdo jste hodili žeton do naší kasičky, jste tak přispěli k naší výhře. Díky Vám všem můžeme vytvořit dětem na naší zahradě příjemné prostředí, což zahrnuje: 

Úpravu zahrady, vybudování zahradní pergoly, venkovního posezení, laviček, pískoviště, houpačky včetně osázení okrasnými dřevinami.

Za Vaši pomoc děkujeme a moc si jí vážíme.
Aktuality

25.6.2016

Poděkování


archiv

Oblíbené odkazy

 

SEO

Klokánek Dlouhá Loučka
Švehlova 316, 783 86
585 002 630
klokanekdlouhaloucka