Úvodní stránka


Fond ohrožených dětí je zapsaný spolek na pomoc týraným, opuštěným, zneužívaným a zanedbávaným dětem.


O FOD

Fond ohrožených dětí z.s. (FOD) je nevládní nezisková organizace na pomoc ohroženým dětem s pověřením k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Vznikl dne 2. dubna 1990 z iniciativy pěstounů a osvojitelů. Sídlí v Praze 1, má působnost na území celé republiky a v současné době provozuje 15 zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek s kapacitou 326 míst
 

Fond ohrožených dětí pořádá od roku 1994 každoročně directmailingovou celonárodní dobročinnou sbírku, vždy o Vánocích a k Mezinárodnímu dni dětí. Jen díky této  sbírce a další velké podpoře veřejnosti se z malého občanského sdružení stala ve druhé polovině 90. let největší nestátní nezisková organizace na ochranu dětí u nás. Zatímco před sbírkou byl rozpočet FOD v řádu statisíců, čistý výtěžek již prvního (vánočního) kola celonárodní sbírky v roce 1994 přesáhl 11 milionů korun.Výtěžek sbírky byl věnován na rozvoj pěstounské péče (bezúročné půjčky na zlepšení bytových podmínek velkých pěstounských rodin, nevratné příspěvky na výživu dětí zejména v případech, kdy pěstounům byly zastaveny dávky státní sociální podpory z důvodu slovenského státního občanství přijatého dítěte) a na vytvoření sítě regionálních poboček zaměřených na terénní sociální práci. V dalších letech byla sbírka použita na vybudování azylových domů pro rodiny s dětmi a na vytvoření sítě zařízení pro přechodnou rodinnou péči Klokánek. Bez podpory veřejnosti by FOD nedokázal pomáhat různými formami služeb ohroženým dětem.

V roce 2013 vstoupila v platnost novela zákona o sociálně právně ochraně dětí, která upravovala i financování ZDVOP (zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc) – Klokánků. I přesto, že nezávislá studie tohoto návrhu zákona, kterou si MPSV nechalo vypracovat, poukázala na to, že platnost této novely bude pro Klokánky likvidační, vláda tuto novelu zákona schválila. Tato novela zákona také omezila kapacitu zařízení. To znamená, že v budově, kde bylo vybudováno 12 bytů, můžeme v současné době využívat pouze 7 bytů (celková možná kapacita je dle zákona maximálně 28 dětí). Hypotéku ovšem platíme na celý dům a zákon neumožňuje využití těchto bytů jiným způsobem, protože děti by mohly být jinými nájemci ohroženy.

Doposud jsou tato zařízení značně podfinancována. Toto podfinancování vedlo k tomu, že FOD nemohl hradit své závazky vůči zaměstnancům, ale i PSSZ a finančnímu úřadu. FOD byly sice přiznány dotace na sociální služby, avšak jejich vyplácení bylo postupně vázáno na doložení dokladů o bezdlužnosti FOD, což jsme nemohli v požadovaném časovém limitu splnit. Požadované bezdlužnosti FOD dosáhl k 31. srpnu 2015. Ovšem splátkový kalendář není ve všech případech uznáván jako bezdlužnost. Takže vyplacení některých dotací bylo zcela zastaveno, nebo se uskutečnila jen první splátka dotace. Ve vyplácení mezd zaměstnancům byl skluz až 3 měsíce, nebyly pravidelně hrazeny odvody a začala být vykonávána exekuce dlužných plateb na některých bankovních účtech FOD, nebyly zdroje na úhradu vypočtených daní ze závislé činnosti za předcházející rok.

Dne 13. června 2015 na členském shromáždění odstoupilo vedení FOD v čele s JUDr. Marií Vodičkovou. Po schválení nových stanov FOD, které řešily nové volby a vznik pobočných spolků, byli zvoleni členové nového předsednictva - kolektivního statutárního orgánu Fondu ohrožených dětí a byly schváleny nové směry na příští období, jež měly napomoci vyvést FOD ze současné krize. Nové vedení přistoupilo k okamžité restrukturalizaci FOD. V rámci této restrukturalizace byl ukončen provoz 7 zařízení Klokánek a 1 Klokánek přešel pod jiného poskytovatele. Z důvodu odebrání registrace FOD jako poskytovatele sociálních služeb, byla ukončena činnost 22 terénních poboček FOD a 2 azylových domů. 3 azylové domy přešly pod jiného poskytovatele. Tímto se povedlo dosáhnout velkých úspor a FOD i nadále, za významné podpory veřejnosti, může provozovat 16 zařízení Klokánek. Prioritou vedení je v současné době prosazení novely zákona ohledně financování ZDVOP.

A tak nadále nebýt naší sbírky a další podpory veřejnosti, nebyly by ani Klokánky. Za tuto podporu a za každý dar a příspěvek proto mnohokrát děkujeme!
 

Od svého vzniku v dubnu 1990 do konce roku 2016 Fond ohrožených dětí:

- nalezl náhradní rodinu pro 782 dětí,

- řešil 53 930 případů ohrožených dětí v terénu,

- do azylových domů přijal 2 232 dětí s jejich rodiči a 37 dospělých svěřenců z dětských

  domovů,

- do Klokánků přijal 6 849 dětí, z toho 1 469 bylo mladších tří let,

- 6 anonymních matek a 1 anonymní otec předali FOD své novorozené děti (5 holčiček a 3 chlapce, v jednom případě dvojčátka).

Stáhněte si nový Zpravodaj FOD


Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je nabídnout dětem místo ústavní výchovy přechodnou rodinnou péči na dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena trvalá náhradní rodinná péče (osvojení, pěstounská péče, svěření do výchovy třetí osoby).

Klokánky mohou přijímat děti na základě žádosti rodičů, soudního rozhodnutí (předběžné opatření nebo rozsudek), žádosti OSPOD i na základě žádosti samotného dítěte či osoby, která malé dítě nalezne opuštěné nebo v jiné krizové situaci. 

Klokánky fungují v České republice od roku 2000. 

Více informací o Fondu ohrožených dětí a Klokáncích najdete na webové stránce http://www.fod.cz/

 

 

 

!!!VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA!!!

 

 

SOCIÁLNÍ PRACOVNICE 

Posílejte motivační dopisy a životopisy na: klokanek.dlouhaloucka@fod.cz.

S případnými dotazy se můžete obrátit na tel. 724 567 008.

 

 

 

 

Děti z Klokánku v Dlouhé Loučce získaly počítače.

Děti, které našly svůj dočasný domov v Klokánku, potřebují ke spokojenému a klidnému životu nejen zázemí v útulném prostředí a vlídné, chápající tety, ale také jako jiné děti počítače a internet, bez kterého to už v dnešní době nejde. Pět notebooků jsme pořídili dětem, aby je jako děti ve vlastních rodinách mohly využívat při přípravě do vyučování a také aby díky internetu, mohly společně s tetami plánovat aktivity na volný čas. Díky aplikaci EPP Pomáhej pohybem, můžeme toto dětem umožnit.Děkujeme všem uživatelům mobilní aplikace EPP Pomáhej pohybem, kteří pro Klokánek vysportovali 60 000 korun a sportují dál a podporují i další projekty. Děkujeme!

 


 

 

 

 

Aktuality

25.6.2016

Poděkování


archiv

Oblíbené odkazy

 

SEO

Klokánek Dlouhá Loučka
Švehlova 316, 783 86
585 002 630
klokanekdlouhaloucka