Chcete nám pomoci?


Státní příspěvky a dotace pokrývají zhruba 40 %  veškerých výdajů, bez pomoci sponzorů by nebylo fungování naší organizace možné.


V případě, že máte zájem náš Klokánek podpořit kontaktujete nás prosím:

• osobně
• e-mailem: klokanek.dlouhaloucka@fod.cz
• popřípadě na telefonním čísle: 585 002 630, 724567006,724567008


Ceníme si každé, i sebemenší pomoci. Finanční částku nebo materiální dar mohou poskytnout jak jednotlivci, tak firmy. Samozřejmostí je vyhotovení darovací smlouvy.


 Jakou pomoc nejvíce oceníme:

Libovolnou finanční částku  
Zakoupení dárků.
Darování  vstupenek na kulturní akce (kino, divadlo, koncert aj.).


 

Našim sponzorům nabízíme:

Účast na akcích pořádaných naším Klokánkem.
V případě souhlasu uveřejnění Vašeho jména či loga firmy na našich webových
  stránkách. 

Aktuality

25.6.2016

Poděkování


archiv

Oblíbené odkazy

 

SEO

Klokánek Dlouhá Loučka
Švehlova 316, 783 86
585 002 630
klokanekdlouhaloucka